Přeskočit na obsah

Produkty a služby

Přetěsňování a opravy domovních plynovodů

Naše firma provádí již od roku 1996 ve městě Brně rekonstrukce a opravy venkovních NTL a STL plynovodů a přípojek pro Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno.

Při provádění těchto prací se často setkáváme se skutečností, že mnohé ze znovu napojovaných nemovitostí mají vnitřní instalaci plynu se sníženou provozuschopností (únik plynu je od 1 l/hod do 10 l/hod), nebo je dokonce instalace plynu netěsná (únik plynu je nad 10 l/hod). Často se jedná o starší instalace ještě z doby svítiplynu. Spoje na těchto plynových domovních rozvodech jsou šroubované. Po přechodu na zemní plyn těsnící materiál vysychal a spoje jsou teď vesměs netěsné. Z tohoto důvodu často ze strany Innogy Česká republika a.s. není obnovena dodávka plynu do domu. Abychom takto postiženým majitelům či správcům nemovitostí ulehčili situaci, provádíme utěsňování domovních plynovodů spojené s jejich celkovou opravou.

Rekonstrukce či utěsnění ?

Ve staré zástavbě, kde plynovody jsou pod omítkou a ke spojům není tedy přístup, znamená rekonstrukce sekání zdiva a demontáž potrubí se všemi nepříjemnými důsledky pro uživatele bytů. Ve starších panelových domech, kde jsou plynovody uloženy vesměs v instalačních šachtách, je situace o něco příznivější. V každém případě znamená jakýkoliv mechanický zásah do plynovodu vlastně jeho zbytečnou rekonstrukci, protože kromě netěsnosti některých spojů je plynovod v pořádku a může sloužit další řadu let.

Nákladné a v podstatě zcela zbytečné rekonstrukci, která znamená spoustu nepohodlí pro uživatele bytů, lze předejít. Existuje totiž způsob utěsňování domovních plynovodů, který je rychlý, hospodárný, naprosto spolehlivý a s trvalým efektem, bez narušení pohodlí uživatelů bytů. Metoda dodatečného utěsňování závitových spojů na plynovodech v budovách spočívá v naplnění netěsného plynovodu plastovou disperzí, která po vypuštění z potrubí a jeho vysušení zabezpečí jeho trvalou těsnost. Dodatečné utěsnění plynovodu je zakončeno provedením zkoušky těsnosti, vystavením dokladu o provedení provozní revize a vydáním záznamu o dodatečném utěsnění.

Metoda dodatečné utěsnění zemního plynuje ve velkém rozsahu používana v celé evropě a prakticky nahrazuje klasické nákladné rekonstrukce. V České republice se začíná postupně rozšiřovat teprve od roku 1997. Tato oprava není provizorním řešením, ale z hlediska kvality je naprosto rovnocenná celkové rekonstrukci. Navíc je velice rychlá (od zahájení prací do znovuuvedení do provozu obvykle postačí 1 – 2 pracovní směna) a také levnější. Poskytovaná záruka na těsnost potrubí je 10 roků. Dobu, po kterou plastová disperze nemění své vlastnosti, garantuje výrobce na nejméně 50 let.

Metodu dodatečného utěsňování lze použít v případech, kdy:

  • plynovod je z ocelových trubek se závitovými spoji těsněnými konopím
  • únik plynu je od 1 l/hod do 10 l/hod (plynovod má sníženou provozuschopnost)

V případě, kdy únik plynu je větší než 10 l/hod (plynovod je netěsný a není schopen dalšího provozu) jsme připraveni provést jeho opravu či rekonstrukci klasickým způsobem, případně kombinací obou metod, v co nejkratším čase.

Dodatečné utěsňování závitových spojů na plynovodech v budovách:

  • provádí oprávněná organizace (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění)
  • metodou dodatečného utěsňování lze odstraňovat pouze úniky na závitových spojích již provozovaných plynovodů, způsobené změnami vlastností použitých těsnících materiálů (např. vysycháním fermeže u spojů těsněných konopnými vlákny)

V případě projeveného zájmu vás rádi navštívíme a osobně odpovíme na vaše dotazy.

Kontaktní osoby:

  • Stanislav Kolář (mobil 777 710 958)
  • Ing. Rostislav Škrdla (mobil 777 710 962)