Výstavba, opravy a rekonstrukce plynovodů

Výstavba, opravy a rekonstrukce plynovodních sítí včetně domovních přípojek

 

  • Plošná plynofikace obcí

Jehnice,  Jinačovice, Křoví, Neslovice, Synalov, Vysoké Studnice, Krouna, Oldříš,

Rychnov, Otradov, Úsuší, Dobroutov,  Puklice, Pustá Kamenice, Žebětín-lokalita Za

Kostelem;

 

  • VTL plynovody  včetně regulačních stanic

Oslavany – Padochov,  Skorotice

 

  • STL propojovací plynovody

Vojtěchov – Pokřikov, Oldříš – Krouna – Rychnov – Otradov, Kladno – Dědová – Ovčín

– Filipov – Kameničky – Jeníkov

 

  • Opravy a reko STL a NTL plynovodů pro GasNet, s.r.o. (dříve VČP a.s. Hradec Králové)

Havlíčkův Brod,  Česká Třebová, Jičín, Svitavy, Mor. Třebová a další

 

 

  • Rekonstrukce a opravy STL a NTL  plynovodů pro GasNet, s.r.o. (dříve JMP a.s. Brno)

a)      v městě Brně

- ul. Nálepkova, Tyršovo návrší, Stromovka, Smrčková, Jedlová, Březová, Sokolova- železniční přejezd, Pražákova, Bohunická, Podlipná, Růžová, Sirotkova, Závětrná, V Aleji, Zámečnická, Spáčilova, Ondráčkova, Sokolská, Táborská, Dubnická, Trýbová, Kmochova, Purkyňova, Koláčkova, sídliště Lesná, Prostřední, Žižkova, Modřická, Chrlická – Tovární, Poděbradova, Podhrázní II.část, Starý Lískovec, Poříčí, rekonstrukce přípojek ul. Churého, Vážného, Obřanská, úsek Proškovo náměstí až Obřanská č. 103 a ulicí Hádecká, přemístění deregulací tlaku – Obřanská-Hrubinky, V Aleji, Jiráskova, Běhounská, Pilcova, Tkalcovská, Sedlákova, Lipová, Květná, Jeřabinová, Žlutý kopec, Josefská, Joštova – Česká, Veleckého, Hrubého – Hostinského, Bezručova, Moravské náměstí – Brandlova, Podstránská, Reko NTL Brno – Kladivova, Reko STL Brno – Śoustalova, Čermákova, Reko MS Brno – Poděbradova, Reko MS Brno – Sedlákova + 2, Reko NTL Brno – Příkop, Reko Brno – Jihlavská + 2, Reko MS Brno – Zdráhalova

 

      b)   v jiných lokalitách     

- výměna VTL TU DN 150 , PN Ivančice – Nová Ves

- rekonstrukce NTL Zastávka, ulice Havířská

- rekonstrukce plynovodních přípojek Černá Hora, ul. Potoční, ul.Brněnská

- rekonstrukce STL plynovodu ul. Dr.Odstrčila, Moravský Krumlov

- rekonstrukce STL plynovodu Kroměříž

- rekonstrukce STL přípojky Na Vyhlídce, Moravský Krumlov

- přeložka a propoj STL plynovodu Ivančice, ul. K Lesu, Krumlovská

- rekonstrukce NTL plynovodu – Újezd u Černé Hory

- rekonstrukce NTL, STL Vranov

- rekonstrukce NTL – přetlakování Ořechov – ul. Divadelní

- rekonstrukce NTL přípojky Ostopovice – ul. Uzavřená

- rekonstrukce NTL Pozořice – ul. Úvoz

- rekonstrukce NTL Ochoz u Brna

- rekonstrukce STL Dolní Kounice, nám. Míru

- rekonstrukce NTL Hodonín, Masarykovo nám. 11

- rekonstrukce STL Rosice, ul. Sklářská

- rekonstrukce STL, NTL Ostopovice

- rekonstrukce NTL Troubsko – Ostopovice

- rekonstrukce PRZ Lysice – Žerůtská

- rekonstrukce PRZ Hlohovec

- rekonstrukce PRZ Vysoké Popovice

- rekonstrukce MS Železné – propoj

- rekonstrukce STL Pohořelice – Kasárna

- rekonstrukce MS Moravský Krumlov – řeka Rokytná

 

  • Ostatní plynovody

- prodloužení STL plynovodu v obci Pravlov

- prodloužení STL plynovodního řadu Ivančice – Hrubšice

- prodloužení STL plynovodu – Drásov

- areálový STL – CT Zone Dornych – Škrobárna, Brno

- prodloužení plynovodu – Zastávka u Brna, ul. Havířská

- prodloužení plynovodu Rosice, ul. Na Štěpnici

- plynoinstalace areálu firmy JOKVA Olomouc, pobočka Brno

- plynovod Telnice – Loučka IV.

- plynovod Telnice – Augarty I., II a III.

- prodloužení plynovodu pro RD – Trboušany

- prodloužení plynovodu pro prodejní a servisní areál TERRAMET TRADE s.r.o.

- prodloužení STL distribučního plynovodu a plynovodní přípojky Tetčice

- STL plynovod a STL přípojka obce Příbram – ul. Ve vilách, Na Zámečku

- prodloužení plynovodu – areál CTPark Brno SOUTH Šlapanice

- prodloužení STL plynovodu Maršov

- prodloužení distribučního plynovodu pro výrobní areál firmy SOLID

- prodloužení plynovodu Dambořice – lokalita Štěpnice

- I.S. pro rodinné domy Trboušany – vodovod

- prodloužení STL plynovodu Padochov, lokalita u Sokolovny

- prodloužení plynovodu + 26 přípojek – Železné, Nad mezí II.

- rozšíření plynofikace obce Unkovice, ulice Za kaštany, Hraničky

- STL plynovod Svinošice, lokalita Jalovčí

- NTL plynovod Rosice, Pod Penny

- plynofikace areálu Oslavany

- prodloužení NTL plynovodu Blučina

- STL plynovod Příbram na Moravě

- změna přívodu plynu – ZŠ Vejrostova, Brno-Bystrc

- areálový rozvod plynu firmy Kepák, Zbýšov

- NTL plynovod Ořešín

- rekonstrukce STL Příbram

- přeložka plynovodu Prostějov

- STL plyn. + přípojky Ivančice, Na Brněnce

- Pravlov – plynovod a vodovod

- Unkovice – rozšíření plynofikace

- Kovalovice – prodloužení NTL plynovodu

- Chovanek Bystrc – prodloužení STL plynovodu

- Optátova – Jundrov, rozšíření plynofikace – obytný soubor 35 RD

- Rosice – Pod Pennymarketem – STL plynovod + přípojky

- Moravany – STL plynovod + přípojky

- Ořechov – STL plynovod + přípojky

- Čebín – STL plynovod + přípojky

- Petrovice – STL plynovod + přípojky