Práce a služby v oblasti plynárenství

Provádíme:

- revize, opravy, rekonstrukce a přetěsňování domovních plynoinstalací
- domovní přípojky plynu včetně dodávky regulátoru a skříně HUP
- plynofikaci rodinných domů, bytů, bytových domů, škol, veřejných budov a areálů firem, průmyslové plynovody
- výstavbu liniových plynovodů STL, NTL včetně regulačních stanic, plošnou plynofikaci obcí a měst
- rekonstrukce a výstavbu kotelen
- rekonstrukce a výstavbu výměníkových stanic
- kompletní dodávku systému vytápění a ohřevu TUV
zhotovení domovních plynových přípojek a vnitřních plynových instalací včetně zpracování projektové dokumentace
- opravy a rekonstrukce stávajících plynovodních sítí
- montáže průmyslových plynovodů
- zkoušky a revize zařízení, uvedení zařízení do provozu včetně zpracování provozních předpisů a zaškolení obsluhy
- ostatních liniových staveb, zejména vodovodů a kanalizací a ostatních inženýrských sítí

Nabízíme:

- projekční a inženýrské činnosti v uvedených oborech včetně zpracování studií a energetických auditů
- zpracování rozpočtů stavby
- strojní a výkopové zemní práce
- strojní řezání asfaltu a betonu
- poradenská činnost