Plynofikace

Nabídka firmy zahrnuje:

  • - zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí a plynárenských zařízení
  • - výstavbu liniových plynovodů STL, NTL včetně regulačních stanic, provádění plošné plynofikace měst a obcí
  • zhotovení domovních plynových přípojek a vnitřních plynových instalací
  • - opravy a rekonstrukce stávajících plynovodních sítí
  • - výstavbu a rekonstrukci plynových kotelen
  • - montáže průmyslových plynovodů
  • - zkoušky a revize zařízení, uvedení zařízení do provozu včetně zpracování provozních předpisů a zaškolení obsluhy
  • - opravy a dodatečné utěsňování vnitřních plynových instalací v bytových a RD domech a ostatních objektech
  • - provádění ostatních liniových staveb, zejména vodovodů a kanalizací a ostatních inženýrských sítí, výstavbu čistíren odpadních vod